طراحی سایت تخت

 طراحی سایت تخت


 طراحی سایت تخت

 

 طراحی سایت حرفه ای طراحی سایت تهران طراحی سایت خبری طراحی سایت تخت در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از طراحان وب قرار گرفته است. در طراحی سایت تخت تا حد امکان از گرادیان و سایه ها استفاده نمی شود و اجزای اصلی سایت با استفاده رنگ های یک دست و درخشان در کنار فونت های خوانا به نمایش گذاشته می شوند. در واقع ایده اصلی طراحی سایت تخت بر اساس سادگی ارائه و راحتی کاربران شکل گرفته و نمایی متفاوت به سایت شما می دهد.  


 


 مزایای استفاده از طراحی سایت تخت

با حذف قاکتورهای غیر ضروری سرعت سایت افزایش می یابد.

طراحی سایت تخت برای طراحی سایت رسیپانسیو مناسب است.

سادگی در طراحی و حذف آلمان های اضافی باعث افزایش سرعت در سایت می شود.

نبود عنصر اسکیومورفیک باعث سادگی در خواندن و درک مطالب برای کاربران به روش ساده تر

 

 معایب استفاده از طراحی سایت تخت

حذف فاکتورهایی چون سایه، حاشیه و برجستگی باعث محدودیت در ایجاد جذابیت و تشویق مخاطبین برای کلیک می شود.

استفاده از طراحی تخت باعث محدودیت در استفاده از آیکون ها و اشکال ساده و رنگ های روشن خواهد شد.

استفاده از این سبک پیشنهاد نمی شود زیرا اسیر تکرار و یکنواختی خواهید شد.