طراح سایت ارشد Netflix تفکر تجربی، طراحی علمی - همراه با ویدیو

طراح سایت ارشد Netflix  تفکر تجربی، طراحی علمی - همراه با ویدیوطراح ارشد Netflix، ناوین ایوانگار به ما در مورد چگونگی استفاده از Netflix از تفکر تجربی برای طراحی و توسعه وب سایت ها  با استفاده از تست A / B می گوید، چگونگی طراحی علمی و اصولی و نحوه تکرار مداوم  آن تا پختگی کامل در کنفرانس Awwwards سان فرانسیسکو .


ما ایده کارمان را به گونه ای تنظیم کردیم که گویی مجموعه ای از تجربیات و احساسات است، این واقعا تفکر ما را آزاد می کند و ما را قادر می سازد تا ایده های نوآورانه تر، ایده های دیوانه وار تر و شاید حتی ایده های احمقانه را امتحان کنیم :) - اما در مقیاس کوچک، قبل از اینکه ما سرمایه گذاری کنیم  و محصول نهایی را برای 125 میلیون مشتری Netflix آماده کنیم....

 در ادامه سخنرانی  ناوین ایوانگار  را به زبان اصلی ببینید.   AWWWARDS