طراحی اپلیکیشن موبایل

طراحی اپلیکیشن موبایل


 طراحی اپلیکیشن موبایل

 

طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت خبری در واقع اپلیکیشن ( Application ) یک نوع نرا فزار کامپیوتری است که برای استفاده کاربر نهایی طراحی می شود. بسیاری از نرم افزارهایی که ما روزانه با آن سروکار داریم شامل این تعریف می شوند و تنها سیستم عامل ها و برنامه نویسی ها در دسته اپلیکیشن ها قرار نمی گیرند.

در بازار نرم افزارها، اپلیکیشن ها بیشتر در واژه نرم افزار جا افتاده است که این اصلطلاح همان معنای نرم افزار را می دهد. استفاده از تکنولوژی های روز به همراه برنامه ریزی هدفمند قطعا باعث موفقیت های زیادی خواهد شد. در دنیای امروز که تکنولوژی در حال پیشرفت است و دستگاه های موبایل روز به روز محبوب تر می شود طراحی اپلیکیشن موبایل روز به روز در حال افزیش است.