طراحی سایت کاپ
طراحی سایت کاپ

Il sito è ottimizzato per la versione portrait, ruota il dispositivo per porterlo navigare.تنوع و گستره طراحی سایت


پروژه طراحی سایت خود را به ما بسپارید

طراحی سایت در آژانس سایت کاپ با در نظر گرفتن نوع و تخصص های مورد نیاز برای آن به کارشناسان و متخصصان مرتبط واگذار می گردد . به طور معمول 6 تا 8 تیم توسعه و طراحی سایت در سایت کاپ مشغول به کار هستند که هر تیم شامل طراح رابط کاربری ، توسعه دهنده کد سمت سرور ، توسعه دهنده زبان سمت کاربر و متخصص سئو و بهینه سازی می باشد. پروژه شما با همگامی و همراهی شما در کنار مدیر پروژه پیاده سازی می گردد